Vitallium protese

Dette er en protese som benyttes når det er gjenstående tenner som skal bevares. Protesen får feste til gjenstående tenner med et støpt rammeverk i metall (vitallium). Protesen dekker bare deler av kjevekammen. Denne protesen vil ikke sitte helt fast, men vil og skal kunne tas ut når man pusser tennene. Helst bør protesen tas ut om natten. Hvor godt en slik protese sitter er avhengig av kjevekammen, hvilke tenner som sitter igjen og tilstanden på disse.

kr 12.000.,-