Priser

Prisliste pr. 1. januar 2012

Prislisten er et utdrag av de mest etterspurte behandlingsformene. Kostnaden for din behandling vil bli forelagt deg før du går i gang med en behandling.


Undersøkelse med rens og puss

Undersøkelse med rens og puss

Ved en vanlig innkallingstime vil vi undersøke tennene, tannkjøttet og resten av munnen. Samtidig vil vi fjerne tannstein og pusse vekk misfarging. Det er viktig å ha en jevnlig sjekk av munnen hos tannlegen. Det mest vanlige er en gang i året. Hvor ofte du trenger det vil vi kunne fortelle deg.

kr 800,-Undersøkelse med rens, puss og to røntgenbilder

Undersøkelse med rens, puss og to røntgenbilder

Ved en vanlig innkallingstime vil vi undersøke tennene, tannkjøttet og resten av munnen. Samtidig vil vi fjerne tannstein og pusse vekk misfarging. Vi tar to røntgenbilder som vil komplettere det vi finner med undersøkelsen i munnen.
Det er viktig å ha en jevnlig sjekk av munnen hos tannlegen.
Det mest vanlige er en gang i året. Hvor ofte du trenger det, vil vi kunne fortelle deg.

kr 950,-


Røntgen pr. bilde

Røntgen pr. bilde

Røntgenbilder av tennerne tas som et supplement til den vanlige undersøkelsen for å få mer informasjon om tennene dine. Et røntgenbilde kan iblant brukes for å stille en diagnose, for innsetting av tannimplantat eller for å bekrefte et mulig funn ved den vanlige undersøkelsen. Røntgen i sammen med undersøkelsen i munnhulen gi et komplett bilde av de flest tilfeller.

kr 80,-


OPG - Ortophantogram

OPG - Ortophantogram

OPG også kalt panoramarøntgen gir et mye større bilde enn et vanlig røntgenbilde av tennene. Et panoramarøntgen gir et bilde av hele over- og underkjeven.
Dette er et meget godt bilde å ha ved større behandlingsplanlegginger, kirurgi osv., da det gir en veldig god oversikt.

kr 500,-


Tannfarget fylling - 1 flate

Tannfarget fylling - 1 flate

Dersom et hull (karies) i en tann er blitt så stort at det må behandles, eller at det er knekt en del av tannen, legger man oftest en fylling. Materialet som vanligvis blir valgt er kompositt (plastfylling). En tann består av 5 flater, og omfatter oppborringen kun en av disse flatene er det da en 1 flate fylling.

kr 800,-Tannfarget fyllling - 2 flater

Tannfarget fyllling - 2 flater

Dersom et hull (karies) i en tann er blitt så stort at det må behandles, eller at det er knekt en del av tannen, legger man oftest en fylling. Materialet som vanligvis blir valgt er kompositt (plastfylling). En tann består av 5 flater, og omfatter oppborringen to av disse flatene er det da en 2 flate fylling.

kr 1.300,-


Tannfarget fylling - 3 flater

Tannfarget fylling - 3 flater

Dersom et hull (karies) i en tann er blitt så stort at det må behandles, eller at det er knekt en del av tannen, legger man oftest en fylling. Materialet som vanligvis blir valgt er kompositt (plastfylling). En tann består av 5 flater, og omfatter oppborringen tre av disse flatene er det da en 3 flate fylling.

kr 1.500,-


Tannfarget fylling - stor oppbygging

Tannfarget fylling - stor oppbygging

Her er det gjerne snakk om mer enn ett hull. En tann består av 5 flater, og er det flere enn 3 av tannens flater som må bygges opp definerer vi dette som en stor oppbygging. Materialet som vanligvis blir valgt er kompositt (plastfylling).

kr 1.200,- til 1.500,-


Rotfylling - Fortann

Rotfylling - Fortann

Inne i en tann er det rotkanaler som er fylt med nervevev og blodårer. Den vanligste årsaken til at en tann må rotfylles er tannråte (karies). Når hullet blir dypt og irritasjonen har pågått lenge nok, blir det tilvekst av bakterier og utvikling av infeksjon. Tannen må da rotbehandles og rotfylles. Andre årsaker er store fyllinger i en tann, tannskader som slag, ulykker osv. hvor tannens nerve blir skadet og dør. Ved en rotfylling åpnes det opp et hull ned til rotkanalen(e). Rotkanalen(e) blir renset med spesielle rotfyllingsinstrumenter og skylles med sterile vesker. Tannen kan enten rotfylles ferdig etter en behandling, eller det må legges et bakteriedrepende medikament i nervekanalen for deretter å rotfylle ferdig etter noen uker. Ut i fra tannens sykdomshistorie vurderer vi hvor lang tid som er best.

kr 3.200,-


Rotfylling - Liten jeksel

Rotfylling - Liten jeksel

Innerst i en tann er det rotkanaler som er fylt med nervevev og blodårer. Den vanligste årsaken til at en tann må rotfylles er tannråte (karies). Når hullet blir dypt og irritasjonen har pågått lenge nok, blir det tilvekst av bakterier og utvikling av infeksjon. Tannen må da rotbehandles og rotfylles. Andre årsaker er store fyllinger i en tann, tannskader som slag, ulykker osv. hvor tannens nerve blir skadet og dør. Ved en rotfylling åpnes det opp et hull ned til rotkanalen(e). Rotkanalen(e) blir renset med spesielle rotfyllingsinstrumenter og skylles med sterile vesker. Tannen kan enten rotfylles ferdig etter en behandling, eller det må legges et bakteriedrepende medikament i nervekanalen for deretter å rotfylle ferdig etter noen uker. Ut i fra tannens sykdomshistorie vurderer vi hvor lang tid som er best.

kr 3.900,-


Rotfylling - Stor jeksel

Rotfylling - Stor jeksel

Innerst i en tann er det rotkanaler som er fylt med nervevev og blodårer. Den vanligste årsaken til at en tann må rotfylles er tannråte (karies). Når hullet blir dypt og irritasjonen har pågått lenge nok blir det tilvekst av bakterier og utvikling av infeksjon. Tannen må da rotbehandles og rotfylles. Andre årsaker er store fyllinger i en tann, tannskader som slag, ulykker osv. hvor tannens nerve blir skadet og dør. Ved en rotfylling åpnes det opp et hull ned til rotkanalen(e). Rotkanalen(e) blir renset med spesielle rotfyllingsinstrumenter og skylles med sterile vesker. Tannen kan enten rotfylles ferdig etter en behandling, eller det må legges et bakteriedrepende medikament i nervekanalen for deretter å rotfylle ferdig etter noen uker. Ut i fra tannens sykdomshistorie vurderer vi hvor lang tid som er best.

kr 5.000,-Krone

Krone

En krone fremstilt av en tannteknikker er en tannerstatning som lages når det ikke lenger er hensiktsmessig å reparere tannen med en fylling. Det vil si at det er for lite frisk tannsubstans igjen for å få festet en fylling. Her vil vi ved første avtale tilslipe tannen, ta avtrykk av tannen og sette på en midlertidig tann frem til den nye tannen er laget. Neste gang vil den nye tannen som tannteknikeren har laget bli festet til den tilslipte tannen. Til dette bruker vi en sement (”lim”).

kr 6.200,-


Bropilar

Bropilar

En bro er en løsning hvor man erstatter en eller flere tapte tenner med en festet løsning. Vi velger ut hvilke tenner broen skal ha som festetenner, og det er hver av disse tennene som kalles en bropilar. Når en bro lages, tilslipes festetennene til ønsket form. Det tas et avtrykk som sendes en tannteknikker. Tannteknikeren lager broen ferdig, og broen kan festes i munnen. Til dette brukes en sement (”lim” ).

kr 6.200,-


Broledd

Broledd

En bro er en løsning hvor man erstatter en eller flere tapte tenner med en festet løsning. Vi velger ut hvilke tenner broen skal ha som festetenner, og hvilken manglende tenner som skal erstattes. Det er hver av disse manglende tennene som kalles et broledd. Når en bro lages tilslipes festetennene til ønsket form. Det tas et avtrykk som sendes en tannteknikker. Tannteknikeren lager broen ferdig, og broen kan festes i munnen. Til dette brukes en sement (”lim” ).

kr 4.800,-


Hel protese overkjeve eller underkjeve

Hel protese overkjeve eller underkjeve

Dette er en protese som lages på en tannløs kjevekam. Her erstattes samtlige tenner i overkjeven eller underkjeven med en protese. Denne sitter løst, og er ikke festet til kjeven. Protesen skal daglig ut av munnen for rengjøring. Helst bør protesen tas ut om natten. Eventuell trekking av tenner vil komme i tillegg.

kr 10.000,-


Helsett

Helsett

Dette er proteser som lages på tannløse kjevekammer. Her erstattes samtlige tenner i overkjeven og underkjeven med proteser. Disse sitter løst, og er ikke festet til kjevekammene. Protesene skal daglig ut av munnen for rengjøring. Helst bør protesen tas ut om natten. Eventuell trekking av tenner vil komme i tillegg.

kr 18.000,-


Vitallium protese

Vitallium protese

Dette er en protese som benyttes når det er gjenstående tenner som skal bevares. Protesen får feste til gjenstående tenner med et støpt rammeverk i metall (vitallium). Protesen dekker bare deler av kjevekammen. Denne protesen vil ikke sitte helt fast, men vil og skal kunne tas ut når man pusser tennene. Helst bør protesen tas ut om natten. Hvor godt en slik protese sitter er avhengig av kjevekammen, hvilke tenner som sitter igjen og tilstanden på disse.

kr 12.000.,-

 


Foring av protese

Foring av protese

Proteser trenger ettersyn av tannlege på lik linje med egne tenner. Kjevekammen under en protese endres med tiden, og da vil etter hvert protesen ikke passe. Protesen vil da gjerne føles løs eller vippe. Da vil man kunne fore ut protesen. Det vil si at man tar et avtrykk inne i protesen, og en tannteknikker vil da erstatte avtrykksmaterialet med akryl, og protesen vil passe bedre.

kr 1.800,- til 2.500,-


Trekking av ukomplisert tann

Trekking av ukomplisert tann

Noen ganger er det slik at en tann ikke kan reddes, da må den trekkes. Tannen bedøves godt, og fjernes smertefritt.

kr 900,-Kirurgisk fjerning av tann eller rot

Kirurgisk fjerning av tann eller rot

Noen ganger kan man ikke bare enkelt og greit trekke en tann, eller rot. Noen tenner sitter godt, eller ligger plassert slik at den må fjernes med kirurgi.

kr 2.200,-


Bedøvelse

Bedøvelse

Hvis du tar en bedøvelse vil du ikke kjenne noe smerter, ising eller annet ubehag.

kr 150,- til 300,-


Bleking av tenner

Bleking av tenner

Vi utfører både hjemmebleking og kontorbleking. Det mest vanlige er hjemmebleking. Ved hjemmebleking tas et avtrykk av tennene, slik at vi kan tilpasse skinnen perfekt til tennene som skal blekes. Vi benytter oss av et blekemiddel som heter Opalescence. Dette appliseres i den tynne skinnen som plasseres på tennene. Det finnes Opalescence som skal benyttes i skinnen over natten, eller Opalescence man benytter 2 timer daglig. Normal behandlingstid er 3 – 8 dager. Hva som passer deg best vil vi informere deg om.

1 kjeve            : kr 1.800,-
Begge kjever  : kr 3.800,-
Kontorbleking : kr 5.000,-