Ansatte

Tannlege Stig Morten Nereng

Stig Morten var ferdig utdannet tannlege ved universitetet i Oslo 2001, og har jobbet i privat praksis siden den gang. Stig Morten jobbet først 4 år ved 2 forskjellige klinikker i Oslo, og deretter på Raufoss fra 2005. Stig Morten åpnet egen tannklinikk på Raufoss  i 2009.

Tannlege Øygunn Reinsvollsveen Schonhowd

Øygunn var ferdig utdannet ved universitetet i Oslo 2008. Hun har siden jobbet i privat praksis både på Raufoss og Gjøvik. Øygunn har jobbet ved klinikken siden juli 2012.

Tannlege/lege Karl Iver Hanvold

Karl Iver var ferdig utdannet tannlege ved universitet i Oslo 2001, og ferdig lege ved samme universitet i 2008. Karl Iver er utdannet tannlege, lege, oralkirurg og maxiofasialkirurg. Jobber som overlege ved Rikshospitalet i Oslo, og har jobbet et par dager i måneden hos oss siden januar 2011.

Tannpleier Maritza Stensrud

Maritza har siden 2007 jobbet som tannhelsesekretær, og var ansatt som sekretær hos oss helt siden starten i 2009 frem til 2014. I 2017 var hun ferdigutdannet tannpleier, og kom da tilbake i full stilling som tannpleier.

Tannhelsesekretær Solveig Gimle

Solveig har siden 2005 jobbet som tannhelsesekretær, og har vært ansatt hos oss siden 2010.

Tannhelsesekretær Trine Nyjordet

Trine har flere års erfaring som tannhelsesekretær, og har vært ansatt hos oss siden 2014